Som svensk medborgare att bo & leva i Sverige kunde man ju alldrig tro att något sådant här kunde hända i ett sådant rättvist land som sverige. Det man hör ofta från regeringen, statsministern är att alla personer i landet är alla lika värda.
Som svensk medborgare/dödsbodelägare med lätt funktionshinder så har man blivit kränkt, diskriminerad av polis, tingsrätt, göta hovrätt, högsta domstolen, åklagarmyndigheten, regering även självaste statsministern m,m
"Lagar & regler gällande dödsbo"
Frågan är varför man ska ha gällande lagar & regler för dödsbodelägare/ dödsbo & bodelning när ingen av de svenska myndigheterna rätta sej efter detta, det är frågan? Myndigheterna räknar med att alla ska rätta sej efter dessa men dessa gäller inte enbart svenska medborgare/dödsbodelägare, de själva i regering & myndigheter, polis är ju lika svenska medborgare dom här med, bara för att de sitter i regering, polis m,m så är de inte mer än vanliga Svensson de heller som alla andra personer i landet. En person som har jobbat & slitit hela livet som har hus, har denna person själv har fått betala allt för, det är ingen myndighet som betalt, så ett dödsbo, en bodelning är ju något som endast berör gällande efterlevande barn, dödsbodelägare, så enkelt är det. Det ska inte gå till så att det bara är så enkelt att för dödsbodelägare ansöka hos tingsrätt om bodelningsman. Tingsrätten ska ju endast besluta om straff för brottslingar & inget annat. Polisen är bra på att lägga ner anmälningarna men inte mer, likaså åklagare lägger ner ärende med. För ett antal år sen inträffade liknande ärende med dödsbodelägare där en utav dem polisanmälde, detta slutade med att de skyldiga fick sitt straff i domstolen. Nyligen så inträffade det att en flykting blev diskriminerad på en buss i Jönköping utav en busschafför, det blev en polisanmälan men här var åklagare snabb med att lägga ner.
Efter gjord polisanmälan mot alla statsråd, statsministern, justitiedepartementet, riksdagen ombudsmän, inrikesministern, Jönköpings tingsrätts nämndemän, Göta hovrätts nämndemän
med flera så har polisen överlämnat anmälan till åklagarmyndigheten som där chefsåklagare beslutade lämna detta vidare till riksåklagaren.
Regeringen är helt ansvariga att nämndemännen rättar sej efter lagar m,m & dömer därefter, regeringen har utsett alla nämndemän.
Alla har brott/grovt tjänstefel i tjänsten enligt lagen gällande mammas dödsbo som nu är över 3 år. Enligt lagen ska det finnas ett bodelningsavtal i ett dödsbo & delägarna, detta ska godkännas & undertecknas av delägarna om de godkänner bodelning även om det finns hus i dödsboet, ska detta säljas med så ska detta godkännas av alla delägarna, tingsrätten har gett tillstånd att sälja huset utan att detta avtal finns & inget är godkänt.
http://forumbilder.se/G8N3B/beslut-av-chefsaklagare länk till beslutet jag fått från åklagarmyndigheten.
2013 var det samma sak som hände i ett dödsbohttp://www.dagensjuridik.se/.../juristbyra-forlorar-mot... detta fick avgöras i tingsrätt men här dömde tingsrätten rätt enligt lagen. I båda fallen så fanns det en bodelningsman (advokat) det är tingsrätten som godkänner denna bodelningsman.
http://www.aftonbladet.se/.../namndeman-vagrade-folja...
http://www.dagensjuridik.se/.../jag-ar-inte-ditt...
3 dödsbodelägare som ej är överens
Lagar & regler gällande dödsbodelägare & bodelning gäller både dödsbodelägare, dessa gäller även polis, tingsrätt, göta hovrätt, högsta domstolen, åklagarmyndigheten, regeringen m fl, det är inte inte att bara utfärda dessa i regeringen, de ska ju rätta sej efter de med som alla andra.
Dödsbodelägare som är misstänksam mot andra dödsbodelägare har ju helt fullständigt rätt i att polisanmäla. Sådant som inträffar i ett dödsbo är ju ett polisärende, detta ska då utredas ordentligt, det är inte bara att strunta i detta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ett liknande fall hände för några år sen & då dömde tingsrätten enligt lagen i Lagen.nu lagen som är just att det ska finnas ett giltigt skriftligt bodelningsavtal mellan delägarna & det fanns inget sådant i detta fall ja läs själva så får ni se http://www.dagensjuridik.se/2013/11/juristbyra-forlorar-mot-dodsbo-alla-dodsbodelagare-hade-inte-godkant-avtalet
En utav alla lagar gällande dödsbodelägare är att någon dödsbodelägare kan ansöka hos tingsrätt om att få en utsedd bodelningsman till dödsboet om, detta gäller bara om "inte dödsbodelägarna inte kommer överens"
Alla uppgifter som finns är helt gratis, registrera & logga in https://www.upplysning.se/vanliga-fragor/gratis-upplysning/ De där förbannande snutarna gjorde inte ett skit åt den polisanmälan som gjordes i början. Har flera bevis sparat i dator även skärmklipp från sms till mobilen från en av de anmälda som skrev fel så jag begrep att jag hade rätt. Längre ner här ser ni länk till ett hets mot folkgrupp där de använde en skärmdump från Facebook som bevis i rätten. För att få snutarna att göra något åt saken så fick kompisen skriva några brev så kallade hotbrev till staten med enda syfte att bli anhållen så de gå igenom dator, mobil m,m men inte fan gjorde de nåt, Anmälan stängdes ner i början liksom anmälan vid anhållan men de här bevisen var kvar i datorn m,m de hade hade inte ett skit så blev släppt samma dag som attentatet i Stockholm, nu ser hur jävla sjukt rättssystem det är. Här kan ni läsa hur det här förbannade rättssystemet fungerar, korrupta poliser, åklagare, domare hela högen. https://www.svt.se/.../atal-om-hets-mot-folkgrupp-pa... det håller jävligt bra som bevis men att ha skärmdump sparat i datorn som bevis i ett dödsbo går ej, håller inte, fy fan, kan ge mej fan på att polisen har inte över huvud taget kollat igenom detta, allt var kvar datorn sen jag satt anhållen men enda syfte på att något skulle göras åt detta men inte ett jäkla skit har gjorts men jag sa i förhöret att jag själva dödsboet var jag klar med men kommer definitivt inte vara klar mot myndigheterna, de ska fan få stå för vad de ställt till med.
--------------------------------------------------------------------------------
Att göra grundlagsbrott, kränka, dra in medborgarskap, nämndemän skiter i lagarna gå jävligt bra utan konsekvenser
1: Alla dödsbodelägare har "vetorätt" som ingen kan ta i från, varken myndighet el nån annan.
2: Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan alla dödsbodelägare där man godkänner & skriver på om man godkänner uppdelning av lösöret & vad som ska ske med ev fastighet i dödsboet. Det som är viktigt är att detta avtal ska finnas enligt lagen oavsett vad som sker.
3: Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur man ska dela upp lösöret & ev fastighet så enligt lagen så har en el fler dödsbodelägare rätt att ansöka hos tingsrätt om en bodelningsman. Om tingsrätten utser en bodelningsman "advokat, jurist" så har tingsrätten hela ansvaret till att denne bodelningsman gör rätt enligt lagen.
4: En bodelningsman kan ej sälja en fastighet i dödsbo utan lagfart från alla delägare, måste även ha ett godkännande från alla delägare. Om nu inte delägarna godkänner en försäljning av fastigheten så har bodelningsmannen rätt att ansöka hos den tingsrätt som utsåg denne till att få sälja fastighet men kom ihåg då lagen gällande lag om skriftligt avtal som måste finnas vad som än sker.
5: Alla dödsbodelägare har stort ansvar att rätta sej efter alla lagar & regler som gäller. Om regelverket inte följs av delägare så ska detta ges 2 års fängelse.
Regeringen har låtit tingsrätt sälja fastighet i dödsbo utan att detta viktiga grundlagsavtal finnes mellan delägarna.
År 2013 kom denna artikel ut i media, läs mer via länken. Ett dödsbo som var i Göteborg, detta fick avgöras i domstol, här dömdes bodelningsmannen att ha förlorat mot dödsboet för att det fanns ej gällande godkänt avtal mellan dödsbodelägarna.
http://www.dagensjuridik.se/.../juristbyra-forlorar-mot...
Det står mer om lagar & regler som gäller i ärvdabalken "Lagen.nu"
En tingsrätt som ej rättar sej efter lagen är ett lagbrott & ska dömas enligt lag som gäller anställda vid statlig myndighet. Likaså regeringen, de här har utsett alla de här nämndemännen som sitter i domstolar i hela landet så de i regering har det största ansvaret till att alla nämndemän rättar sej efter alla gällande lagar.
-----------------------------------------------------------------------
Rättvisecentrum. En grundlag som gäller för hela europakonvensionen. Alla medborgare inom hela eu har fullständig rätt att kräva skadestånd av staten som kränker mänskliga rättigheter, eu:s grundlagar. Svenska medborgare har rätt till skadestånd av staten för grundlagsbrott av staten, myndigheter. På senare år har flera domstolar utdömt skadestånd till medborgare som blivit kränkt för lagbrott av staten.
http://centrumforrattvisa.se/.../forlorade-sitt.../
Allt detta är gjort av den svenska regeringen,statliga myndigheter så en stor förbannad skandal är det.
Pengar i allmänna arvsfonden som kommer från alla svenska avlidna medborgare (de utan arvingar) har ett 30 tal muslimska projekt fått ta våra pengar som svenska skattebetalare har fått lägga i arvsfonden. Enligt grundlag så ska pengar ur denna arvsfond gå enbart till svårt sjuka svenska medborgare, äldre medborgare, svårt sjuka barn, svenska barn & inget annat. Det är 2 statliga myndigheter som har hand om allmänna arvsfonden. http://www.arvsfonden.se/node/20179
http://www.dagensjuridik.se/.../namndeman-avstangda-fran...
regeringen bryter mot grundlagen http://www.dagensjuridik.se/.../regeringen-bryter-mot...
http://www.dagensjuridik.se/.../jag-ar-inte-ditt...
"Brott mot grundlag när tjänsteman tröttnade på medborgare" ja fan de är likadana hela bunten.
http://www.dagensjuridik.se/.../berusad-advokat-krop-pa... "Advokat som kröp på golvet i tingsrätt, helt klart dyngrak
http://www.aftonbladet.se/.../namndeman-vagrade-folja... ""Nämndemän som vägrade följa lagen- bröt mot domareden" detta är helt klart grovt tjänstefel/brott av tjänsteman, detta är helt sjukt i ett land som detta.
http://www.dagensjuridik.se/.../radman-som-atalat-man-som... "Rådman som åtalat man som åtalat rådmannen vinner - trots att rådmannen gjort fel"
http://www.dagensjuridik.se/.../polis-som-bussat-hunden... "Polis som bussat hunden på klottrare fälls i HD - borde ha insett att det var oförsvarligt" Hur sjuka kan man vara igentligen, Hd fria de som våldtar men en polisman som bussar hunden på en klottrare fälls i Hd, helt jäkla sjuks rättssystemet.
De där förbannade nämndemännen i alla de här myndigheterna har regeringen utsett så de bär hela ansvaret till att granska varenda myndighet så de gör rätt enligt lagen annars har de begått grovt tjänstefel/brutit mot domareden. De är likadana hela bunten. Klart att flera poliser slutar sitt jobb, de söker sej bättre arbete som ger mer i lön.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chefen på Göta hovrätt i Jönköping är liksom hennes man som även han i rättssystemet, är åklagare även han korrupt som alla andra, domare i Jönköpings tingsrätt som inte över huvud taget följer de lagar som finns i ärvdabalken "Lagen.nu" De här domarna i tingsrätten dömde ej enligt grundlagen, gav tillstånd till att sälja hus i dödsbo utan att följa de lagar & regler som gäller, sålde hus utan ett skriftligt avtal mellan delägarna som ska finnas. Övriga delägare följde ej lagarna.Via denna denna länk https://www.upplysning.se/vanliga-fragor/gratis-upplysning/ registrera dej här & logga in så får du fram sekretessbelagda uppgifter på över 8,3 medborgare, över 2 miljoner företag alla statliga företag, myndigheter.Alla uppgifter finns redan kopierade över till en säker server i utlandet. Alla de domare, åklagare, tjänstemän i regeringen, myndigheter, justitieministern som ej följt gällande grundlag finns redan uppgifterna uppdaterat helt öppet på nätet. Via detta register har även tagits fram en del uppgifter på poliser. Detta helvete har kompisen haft med myndigheterna i över 3 års tid.Polisen har skitit i lagen de med, korrupta idioter men jag hoppas nu att staten får ett förbannat datahaveri. —————————————————————————————————————————
Regeringen har till & med blockerat min mailadress så att jag ej kan skicka mail om detta till dom el till andra i riksdagen, även statsministern har blockat mej på facebook så att jag ej kan göra inlägg till andra användare, de är helt sjuka.
Som du säkert vet så blev det ett jäkla prat efter it skandalen hos transportstyrelsen, det är även it problem med hela regeringen. Det var ju prat om att flertalet personliga uppgifter har hamnat hos utländska myndigheter & det stämmer. Om fullständiga personuppgifter på alla svenska medborgare även de utlänningar som har medborgarskap har hamnat helt öppet på nätet & det är ju staten som har hela ansvaret. Nu är det så med i början av 2014 hittade jagen sida på nätet helt öppet med fullständiga personuppgifter på medborgare, företag, statliga företag & myndigheter, nyligen så hittade jag ytterligare en sida med dessa miljoner uppgifter, här är de båda sidorna klicka här klicka här
Som du säkert hört så har polischefen Dan Eliasson till flera nyhetsmedier, regeringen att det privata företaget som har hand om alla poliser med familjs uppgifter, att detta är säkert & väl krypterat, självaste polisen har sagt detta med men detta stämmer ej till 100 % dessa tog jag fram på 10 min.
Jag har en hel hög med brev från flera myndigheter för över 3 års tid till ingen nytta. Så fort jag gjort mitt så drar jag till Canada för all framtid, i detta skitland kan jag ej bo & leva.